Acord pentru folosirea datelor personale

 

În vederea participării la fiecare activitate sau proiect organizat în cadrul Schulhoffest, participanții sunt informați complet cu privire la utilizarea datelor lor personale, în baza informațiilor necesare pentru asigurarea cu succes a participării lor.

Datele personale necesare participării la proiecte se completează în formularele de participare dedicate fiecărui proiect sau inițiative, alături de acordul ferm pentru prelucrarea datelor personale de către organizator și parteneri, în calitate de operator de date, astfel: 

  • Asociația Gutenberg – Organizația Studenților Vorbitori de Limba Germană
  • Asociația Gutenberg – Organizația Tinerilor Vorbitori de Limba Germană din Satu Mare.

 

Toate aspectele și principiile despre prelucrarea datelor personale ale participanților se regăsesc mai jos.

Prelucrarea datelor personale în contextul GDPR – Aspecte generale:

 

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.

Organiszatorul proiectului are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate explicit de către dumneavoastră, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, respectiv despre un membru al familiei dumneavoastră (minor, dacă este cazul), participant în cadrul proiectelor marca Schulhoffest.

Datele dumneavoastră sunt confidențiale și pot fi folosite numai în scopuri de informare și promovare, pe viitor, asupra detaliilor proiectului la care s-au înscris, precum și cu privire la alte inițiative marca Schulhoffestși ale Comunității extinse Schulhoffest.

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin completarea formularului de înscriere / participare la un proiect Schulhoffest. Refuzul dumneavoastră de a completa și răspunde ferm cu DA la secțiunea dedicată acordului de prelucrare a datelor personale din formularul de înscriere / participare la un proiect Schulhoffest, care ne autorizează să folosim datele dumneavoastră, determină faptul că nu vă mai putem contacta și nu vă mai putem trimite în niciun fel de materiale şi informări legate de proiectul în discuție, respectiv de oportunităţile oferite de inițiativele și proiectele marca Schulhoffest.

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza prezentului acord pentru prezentul proiect / inițiativă marca Schulhoffest, înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris, printr-o solicitare transmisă pe adresa de e-mail info@gutenberg.ro.

Astfel, completarea și răspunsul ferm cu DA la secțiunea dedicată acordului de prelucrare a datelor personale din formularul de înscriere / participare la un proiect Schulhoffest, conferă acordul pentru utilizarea datelor personale ale participantului în cadrul proiectului către organizatorul proiectului, partenerii de proiect și entitățile extinse din comunitatea acesteia, pentru următoarele aspecte și scopuri:

  • monitorizarea participării la proiect, sub forma unei liste de înscriși / liste de prezență – inclusiv transmiterea acesteia către membri ai echipei de organizare, traineri, finanțatori și parteneri strategici ai proiectului – cu scopul de a confirma prezența și participarea activă la proiect;
  • primirea de apeluri telefonice și emailuri – informații generale şi specifice;
  • informarea și promovarea a proiectelor similare;
  • înregistrarea, editarea și publicarea de materiale video şi foto în cadrul activităților desfășurate;
  • publicarea materialelor realizate de-a lungul desfășurării activităților din cadrul proiectului, pe canalele de comunicare ale entităților din comunitatea Schulhoffest.